Fler frågor och svar

Vad menas med giltig banvärdering?
I Sverige värderas alla golfbanor enligt det amerikanska banvärderingssystemet, Slope. Banvärderingsteamet i distriktet gör värderingen och när den kontrollerats av SGF tillverkas en skylt som talar om vilken spelhandicap spelaren får.
Ibland är golfbanan i sådant skick att den inte är giltig för handicapsättning och då är den inte heller giltig för HIO. Har banan t.ex. fler än två provisoriska greener har den inte giltig banvärdering. Det kan också vara väderleksförhållandena som är så extrema att banvärderingen inte är giltig.

Vårt 10:e hål är ett korthål. Kan jag stå där och träna tills jag lyckas?
Nej, klubben skulle inte godkänna att du påbörjar en ny rond om och om igen. Det skulle räknas som träning som Du själv uttrycker det.

Är ett HIO vid greensome- eller foursometävling giltigt ?
Ja, det är giltigt och bör registreras av klubben där det sker samt ge 7.000 poäng i HIO-klubben om det var en tävlingsrond. Endast spelaren som slog slaget registreras. Eventuella pliktslag på hålet förstör glädjen.
Frågan insänd av Agneta Blomé

Tillbaka