Ansökan om medlemskap i Svenska HIO-Klubben

Alla som har gjort HIO kan gå med i Svenska HIO-klubben. Du får HIO-nålen och första numret av Golf Digest när medlemsavgiften mottagits.

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-postadress:

Telefon dagtid:

Telefon kvällstid:

Golf-ID:

På vilken golfbana gjordes HIO:t:

På vilket hål:

När gjordes HIO:t:

Hemmaklubb när HIO:t gjordes:

Vilken klubba användes:

Fler detaljer:

Önskas erbjudanden från våra samarbetspartners:

OBS! Medlemsavgiften 200 kronor (inkl. HIO-nålen och prenumeration på Golf Digest, fyra nummer) betalas till postgiro 24 05 20-7, "HIO HB".

Tillbaka