Ge bort ett medlemskap i Svenska HIO-Klubben

Du kan ge bort ett medlemskap i Svenska HIO-Klubben till någon annan som gjort HIO och denne får HIO-nålen och första numret av Golf Digest när medlemsavgiften mottagits. Uppgifterna nedan gäller medlemmen.

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-postadress:

Telefon dagtid:

Telefon kvällstidtid:

Golf-ID:

På vilken golfbana gjordes HIO:t:

På vilket hål:

När gjordes HIO:t:

Hemmaklubb när HIO:t gjordes:

Vilken klubba användes:

Fler detaljer:

Om nålen ska skickas till någon annan, i vilket namn:

Om nålen ska skickas till någon annan, till vilken adress:

OBS! Medlemsavgiften 200 kronor (inkl. HIO-nålen och prenumeration på Golf Digest, fyra nummer) betalas till postgiro 24 05 20-7, "HIO HB".

SKRIV UT PRESENTKORT PÅ MEDLEMSKAP

Tillbaka