HIO-tavlan Hooker, Drajver och Putter


Namn:

Golf-ID:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-mail:

Hemmaklubb:

Medlemsnummer etc:

OBS! Priset är 2.000 kronor (inkl. frakt) och betalas till postgiro 24 05 20-7, "HIO HB", ange "HIO-tavlan". Tavlan skickas först efter det att betalning erhållits.

Tillbaka