HIO-bollen


Namn:

Golf-ID:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-mail:

Hemmaklubb:

Medlemsnummer etc:

OBS! Priset på ett dussin Titleist ProV1 med HIO-loggan är 519 kronor (inkl. moms, expeditionsavgift och porto) och betalas till postgiro 24 05 20-7, "HIO HB", ange "HIO-bollen". Paketet skickas först efter det att betalning erhållits.

Tillbaka